• එලබෙන වසර විස්ස තිහ අතර පෘතුවියේ මිනිස් සංස්කෘතීන් මත වඩාත් තීරනාත්මක හැරවුමක්

  එලබෙන වසර විස්ස තිහ අතර පෘතුවියේ මිනිස් සංස්කෘතීන් මත වඩාත් තීරනාත්මක හැරවුමක්

  January 29, 2017 No Comment

  එලබෙන වසර විස්ස තිහ අතර පෘතුවියේ මිනිස් සංස්කෘතීන් මත වඩාත් තීරනාත්මක හැරවුමක් සටහන් වන බවට හදාරන්නන් වැඩි වැඩියෙන් මත පලකරමින් සිටින පෙනෙනවා. තොරතුරු තක්ශනය නැතිනම් තොරතුරු හැකියාව ක්‍රමයෙන් ද්විමාන තිරයෙන් මිදී ත්‍රීමානී බවද පසුකරමින්  උපාංග වෙතට ද සංක්‍රමනය වෙමින් සිටීම මෙයට හේතුවයි. නගරයට ඔබ්බෙන් වන විශාල ගෙවි පොලෙහි බීජ රෝපනයේ සිට අස්වැන්න නෙලීම දක්වාත් ඒවා […]

  Posted in: Uncategorized

 • Hello world!

  January 28, 2017 1 comment

  Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

  Posted in: Uncategorized